Verksamhetsberättelse

Vadstena Konstrunda ideell förening

Verksamhetsberättelse 2023

Vi fortsätter vara Sveriges största, mest ”gångbara” konstrunda. För andra året hade vi samlingsutställning i Västra vallen, Vadstena slott. 67 utställare och en stipendiat från Kulturskolan presenterades där.

Vi kunde återigen använda de utmärkta utställningsskärmar som som Göran Ahlberg konstruerade 2022. Lena Linde och Carl Elfgren i samarbete med Göran Ahlberg och Ulf Andsenius såg till att alla verken fick bra exponering i den stora, öppna salen.

Vi fortsatte med utökad karta. Utvärderingen 2022 visade att besökarna inte hade något emot att besöka även utställarna i kartans utkanter. 38 utställningsplatser fanns att upptäcka. Många av besökarna vandrade runt i det vackra vädret med stöd av kartan.

På vernissagen fredagen den 8 september höll ordförande Lena Linde ett inspirerande inledningstal och Göran Fältgren, ordförande i Vadstena kultur- och utbildningsnämnd,  klippte bandet. Konstrundan var därmed invigd.  

Under vernissagen meddelades även att konstnären och mångåriga styrelsemedlemmen Irene Annerud tilldelas Vadstena konstrundas hedersomnämnande för sina insatser. Även Kulturskolans stipendium för bild o form tillkännagavs. Det gick till  Meja Lundblad som även fick ställa ut i Konstrundan samlingsutställning.

Solen sken alla utställningsdagarna 8-10 september och Vadstena fylldes av konstrundebesökarna.

Under rundan genomfördes en enkätundersökning bland besökare. Nära 90 % gav ett högt betyg. Vi frågade även varifrån de kom och hur de fått vetskap om Vadstena Konstrunda. Besökare från Vadstena med närkommuner dominerar men även gott om besökare från övriga Östergötland och resten av landet reste hit. En tredjedel av besökarna var här för första gången – Vadstena Konstrunda bidrar till inkommande besök. Tips från vänner var den vanligaste orsaken till beslutet att komma.

Efter rundan skickade styrelsen ut ett frågeformulär till alla utställare. I svaren framkom att 98 % av konstnärerna var nöjda med sitt deltagande i konstrundan, 80 % var till och med mycket nöjda. De som inte var nöjda beskrev oftast sviktande försäljning som skäl.

Några tycker att utställningsplatserna och samlingsutställningen borde utmärkas bättre med skyltar eller orange tyg. Någon menar att vi kan lyfta fram samlingsutställningen tydligare i marknadsföringen. 

Ett lyckat konstrundeår var därmed genomfört och styrelsen drog en lättnadens suck!

 

Vid datorn, sekreterare Eva Elfgren