Verksamhetsberättelse

Vadstena Konstrunda ideell förening

Verksamhetsberättelse 2022

Detta år fick vi möjlighet att hyra Västra vallen, Vadstena slott. En gigantisk sal

med möjlighet att utöka antalet utställare. Följden blev att vi i princip tog bort

gränserna för kartan med förbehåll att vår konstrunda fortfarande ska vara den

mest ”gångbara” konstrundan i regionen. Resultatet blev att vi hade 76(!)

utställare på 43 platser i stan. Göran Ahlberg tog sig an uppgiften att bygga

skärmar som fyllde lokalen till samlingsutställningen. Rickard och Linnea från

Vadstena Konstgjuteri var behjälpliga med utställningens utformning.

Invigningstal av ordförande Lena Linde som lät Vadstenas nya kulturchef Hanna

Wihlborg att klippa bandet. Konstrundan var därmed invigd 9/9 och pågick

sedan till den 11/9, vilket fö var valdag i Sverige.

Under rundan genomfördes en enkätundersökning bland besökare. Den gav oss

en bild av hur många besökare som kommer utifrån, om de var nöjda (vilket

80% var) med sitt besök och vad de ansåg om den utökade kartan.

Efter rundan skickade styrelsen ut ett frågeformulär till alla utställare. Ca 50%

svarade på frågorna och där framkom att 88% var nöjda med

samlingsutställningen och dess presentation och 71% var nöjda med sin egen

försäljning. Däribland några av de som hade sina utställningar utanför

föregående årsgräns.

17/10 var Lena Linde och Johan Hesselstrand på Kultur-och

utbildningsnämnden och berättade om vår verksamhet.

Ett lyckat konstrundeår var därmed genomfört och styrelsen drog en

lättnadens suck!

 

Vid datorn, ordförande Lena Linde