Medlemsinfo

Protokoll Styrelsemöte Vadstena Konstrunda 18 januari 2024
Lokal: Företagshuset
Närvarande: Lena Linde, Lotta Fredriksson, Ninna Grefbäck, Johan Hesselstrand, Kicka Thorsson, Ulf Andsenius, Eva Elfgren
Frånvarande: Elsmarie Rannemalm

Info från ordförande
Lena Linde var inbjuden som talare till Onsdagsklubben på Banco i januari och presenterade Konstrundans verksamhet, ett 50-tal deltagare lyssnade.

Lena Linde, har som representant för Vadstena Konstrunda, deltagit i ett första möte i det nybildade nätverket/föreningen Kulturskyddsföreningen som skapats för att verka för att skydda kulturlivet i Vadstena.
Övriga deltagare var bl a Nils Spangenberg, Vadsten Akademin, Claes Westling, Stadsmuseföreningen, Gunilla Isaksson, Shakespearefabriken, Per Rydberg, Föreläsningsföreningen.

Kulturchef Hanna Willborg, har tagit initiativ till att kalla till ett första möte i ett tänkt kulturnätverk 27/1. Lena kan inte medverka pga en resa, men bevakar utvecklingen.

Bidrag
Lotta Fredriksson har sökt det årliga kommunala bidraget.
Lotta bevakar även ansökningstiden för det regionala bidraget som ska sökas i mars.

Årsmöte
Årsmöte söndag den 24 mars kl 15.00.

Lokal? Vätternkyrkan är inte ledig, Ninna Grefbäck hör med församlingen om kyrkans församlingssal är ledig.

Anmälningstid
Bestäms på nästa styrelsemöte.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Lena Linde och Eva Elfgren tar fram verksamhetsberättelse till årsredovisningen för 2023 och verksamhetsplan för 2024 till nästa styrelsemöte.

Arbetsuppgifter
Styrelsen diskuterade vilka arbetsuppgifter som behöver fördelas för att årets konstrunda ska kunna genomföras och hur de ska fördelas bland medlemmarna. Beslöts att till nästa styrelsemöte ska uppgifterna specificeras, med utgångspunkt från den lista vi nu har, enligt följande:
Marknadsföring (Sponsorer, Trycksaker, Reklam, Social media) – Johan Hesselstrand samordnar med stöd av Ninna Grefbäck och Kicka Thorsson.

Praktikaliteter (Påsar, Inlämning innan konstrundan/Utlämning efter rundan) – Lotta Fredriksson/Eva Elfgren

Samlingsutställningen – Ulf Andsenius med stöd av Lotta och Lena.

Fördelning av arbetsuppgifterna – Eva Elfgren tar fram förslag på hur medlemmarna ska kunna “skriva upp sig” på en arbetsuppgift (på årsmötet eller vid anmälan till konstrundan?).

Hemsidan
Diskussion om hemsidan som kanal för att nå ut med information till medlemmar/utställare och besökare. Några synpunkter som kom upp:
Mer bilder – kan vi få in bilder från utställningsdagarna? Behövs t ex för bildspelet (annars får vi ta bort det). Ska det bli en arbetsuppgift att fota under utställningsdagarna i år? Har vi någon medlem som inte är utställare som vill göra detta? Eller kan utställarna skicka in bilder?
Mer inlägg riktade till medlemmar/utställare under året (t ex om utvärderingen, styrelsens arbete etc).

Marknadsföring (Sociala medier)
Kicka Thorsson ska effektivisera publiceringen på Instagram och Facebook.

Lokalen i Företagshuset
Hann vi inte prata om.

Barn på konstrundan?
Frågan om att bjuda in unga konstnärer kom upp, igen. T ex genom samarbete med skola eller Kulturskolan. En ny idé var att utställare skulle kunna fungera som fadder för en ung konstnär, som fick ställa ut “hemma hos” utställaren. Kanske till 2025?

Datum kommande styrelsemöten

29 februari kl 18 Företagshuset
14 mars kl 18 Företagshuset
24 mars kl 14 samma lokal som årsmötet

Vid protokollet

Eva Elfgren

Justeras

Lena Linde