Årsmöte

Protokoll Årsmöte Vadstena konstrunda

Tid: kl 15 söndag 24 mars

Plats: Rödtornet

 1. Mötet öppnades och medlemmarna hälsas välkomna av ordförande Lena Linde. Kort presentationsrunda där några också erbjöd utställningsplatser.
 2. Till ordförande för mötet valdes Lena Linde. Till sekreterare för mötet valdes Eva Elfgren.
 3. Till justerare valdes Göran Ahlberg och Ninna Grefbäck.
 4. Dagordning godkändes av mötet.
 5. Mötet bekräftade att årsmötet utlysts i laga ordning.
 6. Ordförande Lena Linde redogjorde för föreningens verksamhet under året. Revisor Sten Mattsson föredrog årsredovisningen.
 7. Föreningens revisor Sten Mattsson föredrog revisionsberättelsen.
 8. Årsredovisning godkändes av mötet.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 10. Elsmarie Rannemalm, kassör och ledamot ledamot slutar sitt uppdrag i styrelsen kommer att avtackas vid annat tillfälle.
 11. Avbrott för fika.
 12. Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar presenterades:
 • Lena Linde, ordförande, nyval på 2 år
 • Lotta Fredriksson, kassör, nyval 1 år
 • Eva Elfgren, sekreterare, nyval på 2 år
 • Ninna Grefbäck, ordinarie ledamot, nyval 2 år
 • Johan Hesselstrand, ordinarie ledamot, nyval 2 år
 • Ulf Andsenius och Kicka Thorsson är ordinarie ledamöter valda på 2 år, ett år kvar.
 1. Mötet fastslog valen till styrelsen.
 2. Till revisor valdes Sten Mattsson.
 3. Till valberedning återvaldes Ann Brehmer och Kickie Bergengren.
 4. Ordförande informerade om årets konstrunda:
 • Samlingsutställningen inbokad i Västra vallen på slottet. Lokalen är även inbokad för 2025.
 • Utökad karta även 2024 – men fortfarande den mest gångbara konstrundan!
 • Samlingsutställning i Västra vallen, Vadstena slott och invigning på borggården utanför utställningen kl 16 fredagen den 13:e, följt av vernissage.
 • Mingelparty på fredagskvällen i samlingsutställningen, efter att utställningarna stängt.
 • Mindre pengar för annonsering i år – vi satsar på sociala medier som facebook och Instagram (vadstenainspirerar är också inbokat) och våra egna trycksaker och lokala kanaler som t ex broschyren Shopping, boende, mat och upplevelser i Vadstena.
 1. Vad gäller för konstrundans medlemmar, aktiv/passiv?
 • Vi behåller medlemsavgifterna oförändrade:
 • Medlemsavgift 100 kr för alla som vill stötta föreningens arbete. Medlemsavgiften är inkluderat i utställningsavgifterna som är 600 (inkl medlemsavgift) för aktiva medlemmar som deltar i arbetet före och efter konstrunda och 1200 kr för ej aktiva utställare, inkl medlemsavgift.
 • Årets arbetsuppgifter presenterades och fördelades på mötet efter fikapausen. Du som åtog dig en arbetsuppgift bekräftar detta på i ett fält på hemsidan vid anmälan. Om någon som inte var med på årsmötet vill anmäla sig som aktiv – mejla till vadstenakonstrunda@gmail.com och fråga om det finns fler arbetsuppgifter du kan anmäla dig för, annars får du anmäla dig som passiv.
 • Lena presenterade nyheten att vi tar hit vandringsutställningen ”Corpus” med Stina Wollters konst som visas 2-15 september i Klostermuseet.
 1. Inga övriga frågor hade inkommit till mötet.
 2. Mötet avslutades med att ordförande tackade alla medlemmar som kommit till årsmötet och styrelsemedlemmarna för årets arbete i styrelsen.

 

Vid protokollet:                                                               Justeras:

 

Eva Elfgren                                                                    Göran Ahlberg/Ninna Grefbäck