Årsmöte

Årsmöte 2024

Söndag den 24 mars kl 15.00.

Lokal: Rödtornet, första våningen.

Kallelse kommer via mejl till dig som var medlem/med på Vadstena Konstrunda 2023.

Dagordning årsmöte Vadstena konstrunda 2024-03-24 kl 15.00
Plats: Rödtornet

 1. Mötet öppnas och medlemmarna hälsas välkomna av ordf Lena Linde
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Årsmötets utlysning i laga ordning, bekräftelse
 6. Ekonomisk redovisning: Kassör Elsmarie Rannemalm
 7. Revisionsberättelse: revisor Sten Mattsson
 8. Godkännande av årsredovisning
 9. Beviljas styrelsen ansvarsfrihet 2023?
 10. Avtackning av styrelsemedlemmar som slutar
 11. FIKAPAUS
 12. Val av styrelseledamöter: förslag från valberedningen
 13. Fastslå styrelsen enligt stadgarna
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Information om årets konstrunda
 17. Vad gäller för konstrundans medlemmar, aktiv/ passiv
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas senast17:00