Årsmöte

Protokoll årsmöte Vadstena konstrunda 2023-03-19

Plats: Vätternkyrkan

 1. Mötet öppnades och medlemmarna hälsas välkomna av ordförande Lena Linde
 2. Till ordförande för mötet valdes Lena Linde. Till sekreterare för mötet valdes Eva Elfgren.
 3. Till justerare valdes Simone Holmdahl och Ninna Grefbäck
 4. Dagordning godkändes av mötet.
 5. Mötet bekräftade att årsmötet utlysts i laga ordning.
 6. Ordförande Lena Linde redogjorde för föreningens verksamhet under året. Kassör Elsmarie Rannemalm föredrog årsredovisningen.
 7. Föreningens revisor Sten Mattsson föredrog revisionsberättelsen.
 8. Årsredovisning godkändes av mötet.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
 10. Irene Annerud, vice ordförande och Göran Ahlberg, ledamot som slutar sina uppdrag i styrelsen avtackades av ordföranden med varmt tack för alla goda år av samarbete.
 11. Avbrott för fika.
 12. Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar presenterades:
 • Lotta Fredriksson, vice ordförande 1 år
 • Ulf Ansenius och Kicka Thorsson, ledamöter på 2 år
 • Ordförande och övriga ledamöter – ett år kvar på styrelseuppdragen.
 1. Mötet fastslog valen till styrelsen.
 2. Till revisor valdes Sten Mattsson.
 3. Till valberedning återvaldes Ann Brehmer och Kickie Bergengren
 4. Ordförande informerade om årets konstrunda:
 • Samlingsutställningen inbokad i Västra vallen på slottet (nu utrustad med ny matta och förstärkt belysning). Lokalen är även inbokad för 2024 och 2025.
 • Utökad karta även 2023 – men fortfarande den mest gångbara konstrundan!
 • Vernissage och utställning på borggården utanför utställningen kl 16 fredagen den 8 september.
 • Mingelparty på fredagskvällen i samlingsutställningen, efter att utställningarna stängt.
 • Mindre pengar för annonsering i år – vi satsar på sociala medier som facebook och Instagram (vadstenainspirerar är också inbokat) och våra egna trycksaker och lokala kanaler som t ex broschyren Shopping, boende, mat och upplevelser i Vadstena.
 1. Vad gäller för konstrundans medlemmar, aktiv/ passiv?
 • Lena beskrev hur styrelsen berett frågan om avgifter för medlemmar som var uppe på förra årets årsmöte. Från och med 2023 har vi nu infört en medlemsavgift på 100 kr för alla som vill stötta föreningens arbete. Medlemsavgiften är inkluderat i utställningsavgifterna som är 600 (inkl medlemsavgift) för aktiva medlemmar som deltar i arbetet före och efter konstrunda och 1200 kr för ej aktiva utställare, inkl medlemsavgift. Arbetsuppgifter fördelades på mötet och ytterligare uppgifter kommer fördelas på medlemsmötet 23 april.
 • Lena tillkännagav att vi inte kommer att återbetala 100 kr, om någon av misstag betalar in medlemsavgift (som enl ovan redan är inkluderat i anmälningsavgiften för utställare liksom för gallerier).
 1. Inga övriga frågor hade inkommit till mötet.
 2. Mötet avslutades med att ordförande tackade alla medlemmar som kommit till årsmötet och styrelsemedlemmarna för årets arbete i styrelsen.

Vid protokollet:                                                               Justeras:

 

Eva Elfgren                                                                    Simone Holmdahl               Ninna Grefbäck